Kwaliteit en waarde parelketting

Men wil graag weten wat de eerder verworven parel sieraden vandaag waard zijn. Er is een systeem dat het mogelijk maakt om de waarde te bepalen. Zonder vergelijkingsmateriaal in de vorm van meerdere parels met vastgestelde kwalteitsindeling en zonder voorkennis is dit echter niet gemakkelijk.

Vijf kwalitatieve factoren en de grootte bepalen de prijs van een gekweekte zoutwater parel. De kwalitatieve factoren zijn: vorm, kleur, luster (glans), oppervlakte kenmerken en dikte van de bovenlaag (Precieze informatie vindt u onder het kopje: Waardebepalende factoren voor parels en gekweekte parels). De beste kwaliteit van de enkele factoren wordt telkens op 100% gezet. Perfect rond is ook 100%. Als de gekweekte parel niet geheel rond is, is hij dus van middelbare kwaliteit en heeft hij nog maar een waarde van 50% in vergelijking met de top, sterk barokvormige nog maar 10%. Aflopend in steeds stappen van 10% is denkbaar.

De meest zeldzame kleur is rose en is 100%. Intensievere kleuren zoals crem verminderen de prijs tot 60%, extreem intensieve kleuren tot 25%.

De luster van een gekweekte zoutwaterparel moet bijna een metalen karakter hebben. Dan is de waarde 100%. Een middelmatige glans komt vaker voor bij gekweekte Zuidzee parels en zijn ongeveer 50%, een doffe luster hooguit 25%.

De kleur en de luster van een gekweekte parel is zonder vergelijkingsmateriaal het moeilijkst te schatten. De kenmerken van de oppervlakte moet men met een afstand van 30 a 40 centimeter bekijken. Alleen de kenmerken van de oppervlakte zoals uitgroeingen, platte vlekken of fabricage vlekken die je van deze afstand kunt, zien worden minder waard.

Nu worden alle procenten met elkaar vermenigvuldigd. Kreeg een gekweekte parel op vier criteria 100% en op een 50%, dan zou het procenttotaal voor de gehele kwaliteit nog maar bij 50% liggen.

Kwaliteit is de ene kant. Grootte speelt verder nog een rol. Ook een bepaalde grootte kan men een waarde van 100% geven, bijvoorbeeld bij een diameter van 7,5mm. In relatie daarmee krijgen 4,0mm 10%, 5.5mm 20%, 6,5mm 40%, 8,1mm 180% en 8,5mm 300%. De waarde van de parel stijgt boven proportie met de grootte.

Nu heeft met nog de huidige vervangingsprijs = verkoopprijs in detailhandel van een gekweekt parel met een doorsnede van 7,5mm, die een topkwaliteit heeft, dus een kwaliteitstotaal van 100% bezit. Deze prijs ligt bijvoorbeeld bij 75 euro.

Een eenvoudige berekening levert u het eindresultaat op. Een gekweekte parel van 7,5mm heeft door haar grootte een waarde van 100%, bij 7,8mm is dan nog maar 60%, dus 45 euro. Als deze gekweekte parel van 6,5mm een totaal kwaliteitspercentage van 50 hebben, dan ligt de uiteindelijke prijs voor een parel bij 22,50 euro.

Deze berekeningsmogelijkheid kan met tevens bij de beoordeling van een gehele parelketting gebruiken. Men neemt een gekweekte parel van middelmatige kwaliteit over de gehele ketting en voert de bovenstaande waardebepaling uit. Deze prijs vermenigvuldigt men met het aantal parels. Ten slotte moet de zo verkregen waarde gehalveerd worden. Lossen gekweekte parels zijn duidelijk duurder dan vergelijkbare kwaliteit van een hele ketting. Deze werkwijze leidt tot prijzen in overeenstemming met de markt en geeft u een grove voorstelling van de waarde van uw gekweekte parels.Schatting van een Akoya parelketting

In een verkorte methode beoordelen wij als voorbeeld drie verschillende Akoya parelkettingen. Het probleem is niet de berekening, maar de schatting aan de hand van de waardecriteria. Dit voorbeeld dient alleen ter demonstratie en verduidelijkt waarom de prijs van een parelketting zo verschillend kan zijn.

Criterium parelketting 1 parelketting 2 parelketting 3
Grootte 6,5 mm 7,5 mm 8,5 mm
Groottegraad? 40 % 100 % 300 %
Parel prijs 30 75 225
Kleur 60 % 80 % 100 %
Luster 60 % 80 % 90 %
Vorm 100 % 90 % 80 %
Totale kwaliteit van drie criteria 36% 57% 72%
Waarde van de enkele parel 11 43 162
Aantal parels bij een choker 67 58 50
Prijs van een parelketting 360 1250 4050

Deze prijzen zijn detailhandelafgifte prijzen. De waarde van een Akoya parelketting kan onder 200 euro zijn bij kleine parels en een mindere kwaliteit tot boven 5000 euro bij zeer goede kwaliteit en grotere parels. In ons voorbeeld ziet u hoe belangrijk de grootte is bij de beoordeling van een Akoya parelketting. En u ziet dat een criterium dat slecht verwezenlijkt wordt, door de vermenigvuldiging van de enkele beoordelingen, de totale waarde van de parelketting sterk naar beneden trekt. Maar zoals hier voor al uiteengezet, ligt het probleem in de beoordeling/schatting van de kleur, luster, vorm en de verdere criteria zoals laagdikte en het verloop van de hele ketting. Hiervoor benodigd men vergelijkingsmaatstaven.

Heel zeker kan men als leek alleen dan zijn als men de raad van een parelkenner erbij haalt. Om u een grotere zekerheid bij de koop van uw parel sieraden in onze parelshop te geven, leveren wij onze parel sieraden altijd met een sieraden rapport. Deze krijgt u gratis bij zowel de aankoop van goedkopere als duurdere sieraden. Bij zeer waardevolle parel sieraden is het raadzaam om misschien een onafhankelijk rapport van een expert te vragen. Als u die wens heeft, zullen wij dit in opdracht geven. Dat betekent dat wij de door u gewenste parelketting naar een onafhankelijk adviseur sturen. Dit zal enkele dagen duren en ook extra kosten geven. Wij berekenen u alleen de porto kosten, de verstuurverzekering en de kosten van de expert. Dit is ongeveer 45 euro, bij een parelketting van 200 euro zou deze zekerheid dit waard moeten zijn.

  Sitemap